Sujet Progress:

Exercice :

Les deux triangles Mathplace quicklatex.com-7da8060572f1728efe2b94c093d324d0_l3 Exercice 4 : tableau à compléter  et Mathplace quicklatex.com-58c9953661602c827cd72e2b7ff1b293_l3 Exercice 4 : tableau à compléter  sont égaux.

Mathplace exercice_4e_angles04-1024x506 Exercice 4 : tableau à compléter

 Compléter le tableau ci-dessous :

  

Sommets homologues  Cotés homologues Angles homologues 
    A et ….     [AB] et ……     Mathplace quicklatex.com-568885f636842c992b586803aaa50e6f_l3 Exercice 4 : tableau à compléter  et ..
    B et ….     [AC] et ……     Mathplace quicklatex.com-c5d3e9df87cb888978139260adca0f6a_l3 Exercice 4 : tableau à compléter  et ..
    C et ….     [BC] et ……       Mathplace quicklatex.com-52610e7df8d5c14b13d2719f7c0f2578_l3 Exercice 4 : tableau à compléter  et ..